Image

Cine suntem

DYANA BUSINESS CONSULTING este o firmă nou înființată pe piata de consultanță din România (2013), la inițiativa unei echipe dinamice, proactive și profesioniste, cu o pregătire excelentă, din dorinţa de a oferi servicii de consultanță specializată în accesarea fondurilor europene și asistență tehnică atât instituţiilor publice cât și şi mediului privat din România. Serviciile de consultanță oferite de Croissance Consulting pun accent pe creșterea valorii economiei românești, prin elaborarea și implementarea de proiecte performante, care să permită administrației publice și companiilor românești să îndeplinească standardele europene.

Obiectivul general al societăţii este acela de a se dezvolta pe piaţa serviciilor de consultanță din România şi în perspectivă pe piața externă.

ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI

DYANA BUSINESS CONSULTING doreşte să-şi îmbunătăţească continuu performanţele serviciilor oferite clienților. În acest scop, ne angajăm să asigurăm servicii de consultanță de înaltă calitate, pentru a satisface în mod constant cerinţele şi aşteptările fiecărui client. Pentru respectarea acestui angajament, CROISSANCE CONSULTING SRL implementează Sistemul de Management al Calității în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9001:2008, adecvat domeniului nostru de activitate şi scopului organizaţiei.

Înscrierea în rândul membrilor Asociației Consultanților din România pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE) a pornit din dorința noastră de a deveni un partener de dialog permanent și constructiv cu Autoritățile de Management și de Implementare a Fondurilor Europene, de a contribui la dezvoltarea comunității consultanților specializați în accesarea fondurilor europene și a împlini misiunea activității profesionale de consultanță și pentru a fi într-o poziție favorabilă pentru dobândirea de certificări naționale și internaționale, ca o garanție a serviciului de excelență prestat pentru beneficiarul final.

Fondatorii companiei dețin o vastă experiență dobândită în perioada pre-și post-aderare și pregătire în domeniul vizat (managementul proiectelor europene, administrație publică, economie, științe juridice, etc.), iar în funcţie de fiecare proiect abordat, sunt cooptați experți capabili să răspundă tuturor exigenţelor cerute de către client.